Vitorlázórepülés

 

1.) Szabad hurokrepülés
- Nem azonos a rekordokra vonatkozó szabályokkal.
- Pókháló feladat megszűnt.

- Maximum három, előre kijelölt egyenes, vagy törtvonalú hurokpályán végrehajtott távrepülés. Az indulási pontot és a maximum 10 kiválasztott fordulópontot a feladattáblára fel kell írni. A fordulópont jegyzéken az indulási pont és hurkonként a legtávolabbi fordulópontot összekötő egyenes (törtvonalú huroknál a kurzus) két oldalán 10-10 km-en belül fordulópontok írhatók fel. Ezek közül repülés közben tetszőleges sorrendben és számban lehet választani úgy, hogy egyik hurokpályáról a másikra csak az indulási vagy a törésponton lehet áttérni. Az áttérésre csak akkor van lehetőség, ha azt előzetesen rádión a helyi repülésvezető visszaigazolta. Repülés közben egymáshoz 30 km-nél közelebb lévő fordulópont nem vehető igénybe, kivéve a leszállást megelőző szakaszt. A feladat csoportosan is végrehajtható (max. 5 fő). Ilyen esetben közös táblát kell fotózni az összes névvel és farokjellel. A felírt indulási és fordulópontoknak azonosaknak kell lenniük, de a repülés közben nem kell azonosakat fotózni.
- Ha a leszállás a kiinduló reptéren történt, a feladat sebességi, minden más esetben távolsági értékelésű.
- Csoportos repülés esetén versenyzőnként ki kell számítani a napi pontszámot, sorrendet kell képezni és a prémiumpontokat ezután kiosztani.

2.) MVK-feladatot csak időfényképező kamerával lehet igazolni.

3.) Az indulási magasság maximum 2000 m a starthelyhez viszonyítva.

4.) Az indulási pont fotózását az első repülési szakasz kirepülési iránya által meghatározott szektorból kell végrehajtani.

5.) A versenyzőket az általános repülési szabályoknak megfelelően kell a feladatra elindítani.

6.) Versenyfeladat repülésekor barográf vagy adatrögzítő GPS használata kötelező. Barogram leadása minden esetben kötelező.

7.) Minden olyan repülési napon, amikor MVK-feladat repülésére kerül sor, egy felelős sportbírót kell felkérni a bírói feladatok ellátására.

8.) A felelős sportbíró
- meghatározza a napi indulási pontot;
- minden versenyző kameráját az első órafotó előtt megbízhatóan lepecsételi, miután ellenőrizte a kamera együttjárását a földi órával (javasoljuk a rádióirányítású földi óra beszerzését);
- aláírja a feladattáblát;
- az érkezés utáni órafotó előtt ellenőrzi a pecsét sértetlenségét;
- a teljesítménylapon az indító aláírása alatt kézjegyével igazolja a beírt adatokat.

9.) Az indulási idő az indulási pontról készített fotón szerepel. Többször is lehet indulni (időmegkötés nélkül).

10.) Az érkezési idő a célreptéren a leszállás után készített farokjel-fotóról leolvasható időpont. A farokjel-fotót úgy kell elkészíteni, hogy arról megállapítható legyen a leszállás helye is. Sebességi szám esetén (túl magas érkezés vagy fennmaradás céljából) lehetőség van a célreptéren a hangárt megfelelő szektorból (és magasságból) fotózni, de ebben az esetben a célfotón szereplő időponthoz 5 percet hozzá kell adni és azzal számolni.

11.) A feladattáblán a következők szerepeljenek:
- dátum;
- feladat (indulási pont, összes fordulópont, cél);
- a versenyzők neve és gépük farokjele;
- a felelős sportbíró aláírása (időponttal).

12.) A feladat végrehajtását igazoló fotók sorrendje:
- földi óra,
- szabályos feladattábla,
- indulási pont,
- fordulópontok,
- farokjel, illetve a hangár az időponttal,
- földi óra.

13.) Az egységes értékelés és kezelés érdekében szükséges, hogy minden résztvevő klub felkérjen egy állandó MVK-főbírót, aki egy-két segítővel egész éven át felel a verseny szabályos, sportszerű és precíz menetéért. A klubok az első leadott eredménylistán közlik az MVK-főbíró nevét, címét és telefonját.

14.) Az MVK-főbíró feladata
- a versenyszámok szabályos lebonyolítása;
- az értékelés irányítása, ellenőrzése;
- gondoskodni róla, hogy a versenyszámok anyaga (teljesítménylap, barószalag, film, eredményjegyzék) ajánlott küldeményben eljusson az MRSZ-hez 

15.) A versenyző visszaérkezés után az igazolt teljesítménylapot, a filmet és a barogramot a lehető legrövidebb időn belül köteles leadni az MVK-főbírónak.

16.) MVK-feladatra kétkormányos géppel csak növendéket, ill. MVK- vagy más versenyen még nem értékelt repülőgépvezetőt lehet utasként elvinni.

17.) Segédmotoros vitorlázógép (FAI Sportkódex, 3. Rész, Vitorlázórepülés használatának feltétele:
Két fő sportbiztos start előtt lepecsételi a motort, majd megérkezés után ellenőrzi a pecsét sértetlenségét. Amennyiben a pecsét sérült, akkor a napi pontszám 0.

IV. Az MVK-eredmények napi és éves értékelése

1.) A napi versenyszámban résztvevők pontszámát az alábbi képletek alapján kell kiszámítani:

M = P + h

M = a versenyző napi MVK-pontja.

Psebességi = (1.1D + 2V + V2/30 + 100) / (I/100) + 150

Ptávolsági = (1.3d + 150) / (I/100) + 150

ahol:

D = kiírt távolság
d = a versenyző által repült távolság
D = d szabad hurok esetén.
h = helyezési prémium. "0" pontos versenyzők nem vehetők figyelembe, velük csökken a létszám.
Psebességi vagy Ptávolsági = 0, ha d/(I/100) < 75 km
I = index szám

Pontlevonás:
A büntetőpontokat a következők szerint kell meghatározni:

 Hibás vagy hiányzó etalonóra fotó

50 pont

 Bal szárnyvég hiánya esetenként

20 pont

 Farokjel hiánya

20 pont

 45-90 fokos szektorhiba

50 pont

 November 1-30. között leadott feladatok esetén

100 pont

Pontszám teljes megvonása:
- Útvonal vagy magasságkorlát megsértése
- Indulási pont ellenszektorból való fotózása
- Értékelhetetlen indulási fotó objektum. (Megjegyzés: Ha az indulási idő nem értékelhető, akkor a számot távolságiként kell értékelni hazaérés esetén is.)
- Ha segédmotoros vitorlázógép esetén a motorindítást gátló pecsét sérült
- Hiányzó vagy értékelhetetlen táblafotó
- A sportbizottság határozata alapján szabálysértés esetén
- December 1. után leadott feladatok esetén

A helyezési prémium értékei:

Csapat-
létszám:

elért helyezés:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

5

25

20

15

10

0

4

20

15

10

0

 

3

15

10

0

 

 

2

10

0

 

 

 

1

0

 

 

 

 

2.) Éves pontszám: M = a versenyző négy legjobb pontszámának összege.

3.) Index számok:

Pirat

84

IS-28B2, Solo, PW5

86

Foka C

88

Foka 4

89

Foka 5, Twin Astir

90

IS-29D2

93

Cobra

95

Std Cirrus

100

Std Jantar, DG 100

102

Std Jantar 2,3 Pik-20, Cirrus

103

LS 4

104

DG 300

106

Jantar 1 (víz nélkül)

106

LS 7

106

DG 303, ASW 24, Discus, SZD 55

108

LS 8

109

ASW 20, Duo Discus, DG 600

110

Lak-12, Ventus 1, LS 6

112

Jantar 2B, Ventus 2, ASW 27, DG 800

114

Ventus 17.6 m

116

ASH 25, Nimbus 4D

125

Nimbus 3, ASW 22 B

126

Nimbus 4, ASW 22 BL

127

A Piratnál gyengébb összes típus egységesen: 84.
A Piratnál jobb, a táblázatban nem szereplő típus esetében versenyzés előtt a VTSB-vel való Index szám egyeztetés szükséges. Az indexre vonatkozó javaslatot a VTSB vezetőjének kell átadni (Gallé Miklós). A gép a VTSB állásfoglalása után indítható a versenyben.

V. Sportminősítés

1.) Az MVK-ban szerezhető sportminősítés alapja az MVK pontszázalék.

M% = (M / MMAX) * 100 ahol

MMAX a legtöbb pontot elérő versenyző összpontszáma.

2.) A minősítési szintek megállapítása "A vitorlázórepülő versenyrendszer" megfelelő pontja szerint történik.

3.) A 25. évnél fiatalabb versenyzők jelvényes minősítést is kapnak.

4.) A minősítési szintek:

90% felett

I. osztályú

25 év alattiaknál:

85% felett

aranyjelvényes

75-90%

II. osztályú

 

70-85%

ezüstjelvényes

30-75%

III. osztályú

 

25-70%

Bronzjelvényes

 

VI. Díjazás

A díjazás a létszám és a lehetőségek függvényében évente kerül meghatározásra a VTSB javaslata alapján.

VII. Ellenőrzés. fegyelmi eljárás

1.) A VTSB tagjai az egész versenyidőszak alatt ellenőrzik a verseny menetét. Az ellenőrzési munkát a testület vezetője szervezi.

2.) A VTSB ellenőrzési munkája kiterjed valamennyi résztvevő klubnál a versenyszámok szabályos végrehajtására és az értékelés, adattárolás minőségére.

3.) A VTSB a verseny értékelése során tapasztalt hibákat vagy szabálysértéseket három csoportba sorolja:
a.) a biztonságot nem sértő és az eredményt nem torzító hanyagság, szabálytalanság;
b.) a biztonságot nem sértő többszöri szabálytalanság, az eredményt (kiértékelést) hanyagságból befolyásoló működés;
c.) a repülési biztonságot sértő vagy sportcsalásnak minősülő szabálytalanság.

4.) A tapasztalt szabálytalanságot elbírálásra a végeredmény közzététele előtt a VTSB vezetője fegyelmi bizottság létrehozását kezdeményezi, amelynek tagjai:
- a vitorlázórepülő szakbizottság (VSZB) vezetője vagy az általa megbízott VSZB-tag,
- a VTSB vezetője,
- a VTSB egy további tagja.

5.) Ha fegyelmi határozat születik, azt a VSZB legközelebbi ülésén keresztül nyilvánosságra kell hozni, majd a következő Pilóta újságban közzé kell tenni.

 

 

Vissza a főoldalra